Roda de Berà declararà BCIL tots els elements que es conserven dels antics sistemes hidràulics del municipi

REDACCIÓ – Roda de Berà, 5/11/2022

El darrer ple de l’Ajuntament de Roda de Berà va aprovar una moció per declarar Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) les infraestructures vinculades a l’abastiment d’aigua que encara es conserven a Roda de Berà. Va ser proposada inicialment pel grup municipal d’ERC-AM, i millorada i enriquida per Tria Roda. Posteriorment també es van sumar a la titularitat de la proposta els grups de Populars per Roda i PSC.

Els elements als quals fa referència la moció són: el primer dipòsit d’aigua, els molins fariners, el rec del comú, la font del comú, les basses de Renfe, la font de la canal i la font de l’estanc, els quals l’Ajuntament vol recuperar i restaurar per tal que rodencs, rodenques i visitants puguin conèixer la seva importància històrica, a través de visites guiades i d’un centre d’interpretació, que estaria ubicat al Replà.

Així, el `ple va acordar per unanimitat iniciar l’expedient administratiu per a declarar tots els elements que es conserven dels dos antics sistemes hidràulics, tot encarregant els preceptius informes als tècnics de patrimoni de l’Ajuntament o de la Diputació de Tarragona. També es va aprovar inscriure aquests elements patrimonials en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català; i treballar amb el departament de Cultura de la Generalitat i amb la Diputació de Tarragona per a cercar els recursos necessaris per a dur a terme la restauració de tots els elements i del seu entorn, així com convertir l’actual magatzem municipal del Replà, al costat de la font de la Canal, en un Centre d’Interpretació de l’Aigua de Roda de Berà.

La muntanya dels Molins compta amb les restes d’importants elements patrimonials rodencs, infraestructures vinculades a l’abastiment d’aigua per a usos domèstics i com a font d’energia “les quals creiem que són dignes de catalogació atesa la seva importància com a testimonis de l’aprofitament de l’aigua en el passat”, subscriu la moció. La falta de manteniment al llarg del temps “d’aquests elements patrimonials d’especial interès local els ha dut a l’actual estat de degradació en el que es troben, i atesa la seva singularitat i importància caldria no només restaurar-los sinó protegir-los”, es llegeix al document de la moció.

D’aquesta manera, també es posarà en valor l’aigua, un bé tan necessari i alhora tan escàs que cal protegir. Per la situació de sequera “que estem patint a casa nostra i les repetides onades de calor, més que mai hem de prendre consciència per tal que totes les accions que fem, a nivell personal i social, treballin en la direcció de complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la Agenda 2030. I per a fer-ho, recordem d’on venim per a millorar el futur”, diu la moció.

El primer dipòsit i la font de l’estanc

Construït l’any 1874 a la muntanya dels Molins, va servir per abastir d’aigua potable el nucli urbà. Situat al camí dels Horts, abastia la coneguda font de l’estanc, la qual encara es pot visitar a la cruïlla dels carrers Montjuïc i Valls. Va ser la primera font que va portar aigua potable a la part alta del nucli antic.

Tres molins fariners

Aquest conjunt va ser construït a les acaballes del segle XVIII per iniciativa del senyor  (dels actuals termes) de Roda de Berà i Creixell, Francesc de March. Formaven part d’un sistema hidràulic que comprenia també els dos molins de Bonastre, i un quart molí rodenc ubicat a la partida de l’Avenar. Tots ells utilitzaven l’aigua del torrent de Bonastre com a font d’energia per a moldre el gra. Van deixar de funcionar durant la segona meitat del segle XIX.

Actualment també es poden observar les dues conduccions soterrades que permetien el desguàs dels dos molins superiors, i també el túnel-mina sota el Coll del Repàs, el qual està en bastant bon estat.

Font de Roda (o del Comú), el rec de pedra i les basses de Renfe

Encara es conserven els vestigis d’aquest brollador, i del rec que conduïa l’aigua fins als horts que s’estenien al llarg del torrent i fins al poble. El circuit inclou un parell de dipòsits i les restes d’un tercer, així com la bifurcació del rec que es va fer per abastir d’aigua les basses de l’estació, situades al costat de la via del tren.

La cisterna i la font de la Canal

De la cisterna i de la font que hi havia al final del rec només es conserven dues de les seves quatre parets. Les altres dues i la font van ser traslladades a la plaça de l’Ajuntament, on encara s’hi poden visitar.

Foto: Un dels molins fariners de Roda de Berà. / RICARD BENIMELI

Hemeroteca

Tweets recents

Share This