Se signa l’acord de custòdia dels terrenys adjacents al pantà del Gaià

REDACCIÓ – El Catllar, 2/11/2022

La presidenta de l’Associació Mediambiental la Sínia, Raquel Córdova, i el director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho, han signat aquest dimarts, 2 de novembre, el conveni l’acord de custòdia dels terrenys adjacents al pantà del Gaià propietat de Repsol.

Repsol i l’Associació Mediambiental La Sínia estan d’acord en la necessitat de fer compatible l’ús del territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials. Després del que ha suposat la recuperació del cabal ecològic del Gaià, a través de la signatura del conveni entre Repsol i l’ACA, les actuacions contemplades en l’acord que s’ha signat busquen aconseguir un alt nivell de qualitat ambiental de l’entorn del pantà i prevenir el deteriorament del patrimoni natural i de la seva biodiversitat.

L’espai natural del riu Gaià (codi ES5140019) va ser declarat mitjançant ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, inclòs en la xarxa Natura 2000 (codi ES5140019) com a LIC (Lloc d’Importància Comunitària) i ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus). Per Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, es va fer la declaració de les zones especials de conservació (ZEC) de la regió biogeogràfica mediterrània, on s’inclou el riu Gaià, i es van aprovar els instruments de gestió. Tot l’àmbit correspon a una àrea d’alt d’interès faunístic i, entre altres espècies, és destacable que hi nidifica una parella d’àguiles cuabarrada (Aquila fasciata) que utilitza les zones properes a l’embassament com a àrea de campeig i alimentació. Aquesta espècie de la fauna salvatge autòctona està declarada protegida i inclosa dins el Catàleg Nacio-nal d’Espècies Amenaçades. En l’àmbit territorial, el riu Gaià té altrament una gran importància com a connector ecològic de primer ordre.

Repsol és l’empresa propietària de 499,44 hectàrees, una part de les quals, se situen al domini públic hidràulic del curs fluvial del riu Gaià i al mateix embassament a l’entorn de l’embassament del riu Gaià. Aquestes finques se situen als municipis de la Secuita, el Catllar, Renau, Vespella de Gaià i Salomó, comarca del Tarragonès, i Vilabella del Camp, comarca de l’Alt Camp. I totes estan situades dins l’Espai Natural Protegit del riu Gaià.

L’any 2012, es va presentar la redacció del Pla d’Acció per a la Biodiversitat (PAB) de les finques de Repsol a l’entorn de l’embassament del Gaià. El document del PAB va ser redactat per LIMONIUM, juntament amb Acció Natura l’any 2011, a través de la Fundación Repsol. Des de l’any 2015, i a càrrec del Complex Industrial de Repsol, s’estan executant actuacions recollides en el PAB. Les tasques busquen millorar i augmentar la biodiversitat de la finca propietat de Repsol a l’entorn de l’embassament del Catllar, la qual forma part de l’Espai Natural Protegit riu Gaià.

Projectes de custòdia del territori

D’altra banda, Repsol i La Sínia fa diversos anys que col·laboren en projectes de custòdia del territori. L’any 2014 van signar un primer acord de custòdia a la font de Sant Joan, on s’han fet treballs de millora i de recuperació de l’espai, com per exemple, la consolidació d’un refugi per a ratpenats, diverses recuperacions de marges i millores de la vegetació de ribera.

També el foment del voluntariat corporatiu ha estat una de les activitats dutes a terme els darrers anys, a través de l’organització de diverses jornades adreçades a treballadors de Repsol, on s’han dut a terme diferents accions, com ara basses de suport per a la fauna, diverses plantacions de vegetació de ribera, col·laboració en el seguiment de la fauna aquàtica del riu Gaià i la construcció de caixes niu entre d’altres. Cal destacar que algunes d’aquestes accions s’han fet en terrenys a l’entorn de l’embassament del Gaià, en el marc del projecte de millora d’aquest espai natural protegit.

En el desenvolupament de l’objecte del present acord de custòdia, les parts coincideixen a col·laborar en els següents àmbits:

1, Establir línies de treball conjuntes, per mantenir, impulsar i incrementar la conservació de l’espai natural riu Gaià.

2. Intercanviar coneixements tècnics de què ambdues parts disposin en la matèria objecte del present conveni.

3. Promoure la celebració i organització conjunta d’actes, jornades, xerrades, estudis científics i tècnics per a la difusió dels valors naturals de l’espai natural riu Gaià.

4. Aconseguir un alt nivell de qualitat ambiental de l’espai esmentat, prevenint el deteriorament del patrimoni natural i de la biodiversitat i/o facilitant la seva recuperació mitjançant l’ordenació integral de l’ús, la millora de la planificació i de la gestió dels recursos naturals.

Tortuga de terra

Una de les accions destacables de l’acord de custòdia que s’ha signat aquest 2 de novembre, és la col·laboració amb el projecte de reintroducció de la tortuga de terra (testudo hermanni) a l’espai natural protegit del riu Gaià, que promou la Generalitat de Catalunya i que compta amb el suport tècnic del CRARC, Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya. Gràcies a aquest acord de custòdia, s’ha facilitat aquest projecte de reintroducció d’aquesta espècie amenaçada.

Des de l’any passat, s’han fet diverses accions de millora de l’espai. Concretament, aquest any 2022 i gràcies als ajuts d’espais naturals de la Generalitat de Catalunya i el suport econòmic de Repsol, s’han fet algunes actuacions com ara la construcció de dues vedrunes, la col·locació de diversos abeuradors, la senyalització de l’espai, tancament d’algun camí per evitar el trànsit rodat en zones sensibles i diverses plantacions amb vegetació de ribera.

Foto: Foto de família després de la signatura del conveni, I una imatge de la tortuga de terra. / CEDIDES

Hemeroteca

Tweets recents

Share This