L’Ajuntament de Roda de Berà regula els habitatges d’ús turístic amb una nova ordenança

REDACCIÓ – Roda de Berà, 10/8/2022

Les trucades de veïns i veïnes dels barris més turístics de Roda de Berà a la Policia Local per molèsties per soroll, música o festes se succeeixen cada cap de setmana durant tota l’època estival. Un dels majors problemes, i que més difícil solució tenia, eren els coneguts com a pisos o xalets “pastera”, llogats durant un període de temps breu per a celebrar festes, en moltes ocasions molt concorregudes. “No podíem permetre que les veïnes i els veïns dels nostres barris o les famílies que venen a passar unes vacances tranquil·les a Roda de Berà es trobin amb festes cada setmana, amb música alta fins ben entrada la matinada, i llogaters diferents amb els qui és impossible dialogar, amb les molèsties que tot això comporta”, assegura l’alcalde rodenc, Pere Virgili.

Per acabar amb aquesta problemàtica i totes les que se’n deriven del lloguer turístic, l’Ajuntament va començar a treballar a principis d’any en la nova ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic de Roda de Berà. La seva redacció es va incloure dins del Pla Normatiu de l’any 2022 i la Comissió Especial Redactora, formada per membres de totes les formacions polítiques amb representació, va aprovar al febrer la memòria d’exposició pública. Després de ser sotmesa a consulta pública, va ser aprovada per majoria al Ple ordinari de maig. Finalment, un cop acabada l’exposició pública i transcorregut el termini que fixa la normativa vigent, el passat 5 d’agost es va aprovar definitivament amb la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat. Roda de Berà es converteix així en el primer municipi de la demarcació de Tarragona en posar en marxa una ordenança que regula aquest mercat.

El municipi compta, segons el registre de la Generalitat, amb 495 immobles d’ús turístics. La nova ordenança buscarà l’equilibri entre tots aquests habitatges i la convivència amb la resta de veïns i veïnes dels diferents barris.

Obligacions per als propietaris

A partir d’ara els propietaris d’un habitatge turístic tindran l’obligació de complir amb la nova ordenança, atès que aquesta dona eines a la Policia Local i a l’Ajuntament per actuar en els casos en què no es compleixi, tenint en compte que el consistori té les competències compartides amb la Generalitat en aquesta matèria, i a diferència d’altres sí pot aprovar una normativa que els reguli. L’ordenança, formada per 37 articles i tres disposicions, especifica les obligacions, així com els drets, dels propietaris i també dels seus llogaters temporals, que podran fer ús de l’habitatge durant un màxim de 31 dies. Altra de les condicions importants és la que té a veure amb l’aforament de l’immoble, ja  que en moltes ocasions aquest també se supera. Així, la capacitat serà la que marqui cada cèdula d’habitabilitat.

Entre les obligacions que a partir d’ara tindran els propietaris hi ha la de facilitar un telèfon de contacte, ja sigui propi o d’una tercera persona, que estigui disponible per atendre un requeriment o una incidència de manera immediata, amb l’objectiu d’evitar alteracions de l’ordre i garantir la convivència ciutadana i el descans dels veïns i veïnes. També els gestors d’un habitatge turístic hauran de respondre a qualsevol requeriment de la Policia Local i d’inspecció municipal en un termini no superior a trenta minuts, i tindran l’obligació de vetllar perquè no es produeixin conductes incíviques o molèsties al veïnat, fent complir l’ordenança de civisme i convivència ciutadana de Roda de Berà.

També serà obligatori tenir en un lloc visible dins de l’immoble, tant per als llogaters com per a la Policia Local si fos necessari, un rètol amb la informació bàsica de l’activitat d’habitatge d’ús turístic.

Sancions de fins a 600.000 euros

En els casos en què no es compleixi amb aquesta ordenança i no es respecti el descans dels veïns ni les regles bàsiques de convivència, els propietaris hauran de requerir als llogaters que abandonin l’immoble en un termini màxim de 24 hores, podent fins i tot requerir l’actuació de la Policia Local.

La nova ordenança també contempla sancions que poden anar dels 3.000 fins als 600.000 euros segons el tipus de falta, lleu, greu o molt greu. Si la infracció és molt greu es podria arribar fins i tot al tancament del pis turístic.

Pel que fa al registre de l’habitatge, en el moment de donar d’alta un de nou, els propietaris han de fer efectiva la taxa prevista en les ordenances fiscals, la qual actualment és de 137 euros. Pel que fa a les ordenances fiscals, a més a més, des de l’any 2021 la taxa per a la recollida d’escombraries és diferent per als habitatges catalogats com allotjaments turístics, atès que en aquests casos s’ha constatat que la gestió dels residus no es fa de forma tan acurada i la qualitat d’aquests baixa en comparació a la gestió que efectuen els ciutadans i ciutadanes que hi viuen tot l’any, o de segones residències.

Foto: Vista aèria del Roc de Sant Gaietà, on es concentren un nombre important de pisos turístics. / AJ. RODA DE BERÀ

Hemeroteca

Tweets recents

Share This