Roda de Berà engega una nova campanya d’inspecció de neteja de parcel·les

REDACCIÓ – Roda de Berà, 1/4/2022

L’Ajuntament de Roda de Berà vol que tots els solars i parcel·les sense edificar estiguin nets i en condicions de seguretat, salubritat, accessibilitat i ornament abans que arribi l’estiu. És una obligació dels propietaris mantenir-los en aquestes condicions durant tot l’any, i el consistori, amb la posada en marxa de la campanya d’inspecció anual de parcel·les, s’assegura que sigui així, per preservar la seguretat de les persones, dels béns materials i personals i evitar riscos innecessaris.

L’any passat, com a novetat, abans d’iniciar les inspeccions pertinents, l’àrea de Territori va enviar cartes als propietaris de les prop de 700 parcel·les censades, amb la relació dels terrenys que tenien l’obligació de mantenir en bones condicions. Degut als bons resultats obtinguts -el 90% es van netejar durant la campanya-, aquest any s’ha mantingut el mateix sistema.

Durant aquests dies l’Ajuntament està enviant les cartes, de més de 500 solars en total, i ha fixat el 15 de maig com a data límit perquè els propietaris netegin els seus terrenys. Serà llavors quan l’Ajuntament farà les inspeccions i es comprovarà si els solars estan en condicions òptimes. Si no fos així, es tramitarà un expedient d’execució forçosa que podria comportar sancions per als propietaris.

Aquest any el número és inferior perquè la campanya afecta tots els solars privats, amb excepció d’aquells que corresponen a patis o piscines d’habitatges annexes, construccions auxiliars o habitatges en construcció, així com solars que per la seva ubicació es poden considerar zona boscosa.

Foto: L’Ajuntament de Roda de Berà vol les parcel·les netes. / AJ. RODA DE BERÀ

Hemeroteca

Tweets recents

Share This