L’Ajuntament de Roda de Berà aprova un Pla d’inspecció dels habitatges buits

REDACCIÓ – Roda de Berà, 3/3/2022

L’Ajuntament de l’Ajuntament de Roda de Berà va aprovar per unanimitat en el darrer ple municipal posar en marxa un Pla d’inspecció d’habitatges buits, que són aquells que han estat desocupats durant més de dos anys sense causa justificada. En el seu pla de mandat, l’equip de Govern ha donat importància a la problemàtica dels habitatges desocupats i durant aquesta mandat s’han dut a terme diverses actuacions, arran de l’aprovació de la Declaració institucional en relació a la greu problemàtica de les ocupacions il·legals d’habitatges, al gener de 2020.

Aquest pla sorgeix de la taula de treball interdisciplinària creada al febrer de 2020, la qual s’ha reunit de forma periòdica des de llavors per analitzar la problemàtica derivada de la desocupació dels habitatges i trobar-ne solucions. Arran de la taula, l’Ajuntament s’ha inscrit al registre d’habitatges buits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i ha creat un registre intern d’habitatges desocupats.

Més de 80 habitatges buits

Actualment, segons les dades de l’Ajuntament, a Roda de Berà hi ha més de 80 habitatges buits, molts dels quals es troben en mans d’entitats financeres i grans empreses. Atesa la gran quantitat de població amb necessitats d’habitatge i degut als insuficients recursos públics per fer-hi front, un dels pocs mecanismes efectius a l’abast de l’Ajuntament per garantir la funció social de l’habitatge és aconseguir la seva mobilització en el mercat immobiliari, preferentment amb un lloguer a preus moderats, i donar resposta a la vulneració del dret a l’habitatge.

A més a més, amb la modificació de la llei del dret a l’habitatge, hi ha una obligació d’elaborar programes d’inspecció dels habitatges residencials per a detectar habitatges desocupats en les àrees de demanda residencial forta i acreditada, i Roda de Berà n’és una d’elles.

Tenint en compte els recursos limitats de l’Ajuntament, la inspecció prioritzarà els propietaris, siguin persones físiques o jurídiques, que acumulin un major nombre d’habitatges buits, així com els grans tenidors. També es donarà prioritat a la inspecció d’aquells habitatges buits on es requereix amb major urgència la seva mobilització perquè estiguin en edificis amb problemes de convivència derivats d’ocupacions il·legals, o en edificis amb problemes de salubritat; habitatges procedents d’execucions hipotecàries, o que tinguin condicions mínimes d’habitabilitat, entre d’altres circumstàncies.

Borsa d’habitatges de lloguer

Per dinamitzar el parc d’habitatges buits, l’Ajuntament vol signar un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per evitar la desocupació permanent dels habitatges, per augmentar l’oferta de lloguer a preus moderats. En aquest sentit, l’objectiu és crear una borsa d’habitatges de lloguer en la qual s’incorporarien habitatges de propietat privada que estiguin desocupats, sumant-se als cinc habitatges de titularitat municipal de lloguer social.

Actualment, hi ha una setantena de rodencs i rodenques inscrits en el registre públic de sol·licitants d’habitatge amb règim de protecció oficial de Catalunya, segons les dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Foto: Una imatge del ple rodenc, que ha tirat endavant per unanimitat la iniciativa. / AJ. RODA DE BERÀ

Hemeroteca

Tweets recents

Share This