Més d’una vintena de famílies altafullenques reben ajuts per al pagament del lloguer el passat 2021

REDACCIÓ – Altafulla, 27/1/2022

Un total de 23 famílies d’Altafulla han rebut l’ajut per al pagament del lloguer l’any passat. Segons ha informat l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament d’Altafulla, servei integral d’informació i assessorament que posa a l’abast de la ciutadania tot tipus d’ajuda en matèria d’habitatge, 23 de les 32 famílies que van sol·licitar aquesta ajuda entre el 27 d’abril i l’11 de juny de 2021 han rebut la subvenció.

La resta, 9 expedients en total, han estat desestimats per incomplir els requisits per a la subvenció, o bé, per tenir deutes amb la Hisenda Pública. D’altra banda, s’hi van presentar també tres sol·licituds més que, en correspondre a famílies que són arrendatàries d’un Habitatge de Protecció Oficial, no es podien a aplegar a aquestes subvencions en règim de concurrència competitiva, sinó que ho havien de sol·licitar com a ajut implícit a l’Agència Catalana d’Habitatge.

Aquestes subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, permeten facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social. El límit màxim de subvenció se situa en els 200 euros mensuals (2.400 euros anuals) i un mínim de 20 euros per habitatge.

Foto: Altafulla potencia l’ajuda per lloguer d’habitatge. / TDB

Hemeroteca

Tweets recents

Share This