Altafulla reparteix 9.000 euros per a les associacions de famílies dels seus sis centres educatius

REDACCIÓ – Altafulla, 9/12/2021

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Altafulla ha fet públic el repartiment d’ajuts per a les associacions de famílies d’alumnes dels centres públics i municipals d’educació infantil, primària i secundària, de l’Institut Altafulla, i les escoles La Portalada i El Roquissar, l’Escola de Música i les llars d’infants Francesc Blanch i Hort de Pau.

La suma total de la convocatòria és de 9.000 euros, el mateix import que es va aprovar per a l’any 2020. Cada AMPA rep un fixe de 750 euros i una quantitat variable depenent del nombre d’alumnes.

L’AMPA Institut Altafulla és la que s’emporta una quantitat més elevada, 2.575,41 euros; seguida de l’AMPA de l’Escola La Portalada, 2.060,95 euros i l’AMPA Roquissar, amb 1.351,24 euros. La segueix d’aprop l’AMPA de l’Escola Municipal de Música, amb 1.276,86 euros. Completen el repartiment l’AMPA de la Llar d’Infants Hort de Pau, amb 892,56 euros, i la Llar d’Infants Francesc Blanch, 842,98 euros.

Aquests ajuts estan supeditats a què la proposta presentada per cada una de les associacions estigui encaminada al foment de l’activitat educativa. La fórmula per repartir aquesta quantitat total de 9.000 euros és la contemplada en les bases específiques de la subvenció en què es detalla que l’import total es divideix en dues parts iguals; una de les parts va repartida a parts iguals entre totes les entitats, i la segona de les parts, s’ha de computar el cost per alumne i prorratejar-lo segons els alumnes de cada un dels centres escolars.

Foto: Una aula d’un dels centres educatius altafullencs. / AJ. ALTAFULLA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This