El projecte de cohabitatge de ‘La Fàbrica’ del Catllar ja té llicència d’obres

REDACCIÓ – El Catllar, 30/11/2021

El projecte de cohabitatge que impulsa la Cooperativa La Fàbrica de la Transició a la nau nova de la Fàbrica del Catllar, al costat del riu Gaià, ha fet un pas molt important amb l’atorgament de la llicència d’obres per part de l’Ajuntament del municipi. La llicència permet construir vint habitatges en cessió d’ús, sense divisió horitzontal. “No és possible l’especulació. L’impacte social i de transformació del projecte va més enllà del que és La Fàbrica i està molt vinculat al riu Gaià i el medi ambient”, afirma un dels impulsors del projecte, l’arquitecte Saül Garreta.

“És fruit d’un llarg procés, que va començar fa més de tres anys. Vam plantejar a l’Ajuntament una modificació puntual amb la qual manteníem el sòl amb la mateixa qualificació que tenia, però afegíem que es pogués fer aquest projecte de cohabitatge. Un projecte que va lligat amb una comunitat energètica, el manteniment del patrimoni, i la cessió a l’Ajuntament del Catllar d’un molí medieval del segle XII amb un aqüeducte i de 3.000 metres quadrats de Xarxa 2000 PEIN i zona ZEPA en conveni amb l’Associació Mediambiental La Sínia i l’ACA”, explica Garreta, que destaca que tots els grups municipals del consistori catllarenc hi han estat d’acord.

D’acord amb l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), el projecte es beneficiarà d’una bonificació del 95% per cent en la quota íntegra de l’impost, per aquelles construccions, instal·lacions u obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin.

Ara ja estan en la fase de redactar un projecte executiu, que buscarà la màxima autosuficiència i, per això, comptaran amb un arquitecte expert en bioconstrucció per aprofitar el màxim l’aigua, a més de la instal·lació de plaques solars. “Volem que sigui un projecte exemplar dins les nostres possibilitats”, assenyala Garreta.

La Fàbrica del Catllar està ubicada al nord del nucli urbà i composta per diverses edificacions. En una de les parts hi ha dos edificis fabrils: la Fàbrica Vella, del 1754, i la Fàbrica Nova, del 1860. També es pot trobar un molí fortificat del segle XIII i l’anomenada colònia, una construcció que acollia els antics habitatges dels treballadors i les seves famílies. En un primer moment, el conjunt de la Fàbrica es va dedicar a la indústria de paper i, posteriorment, tèxtil. L’any 1975 va caure en desús i es va anar degradant.

La Cooperativa La Fàbrica de la Transició és la propietària del recinte i ha impulsat un projecte per donar nous usos i recuperar el conjunt. Gràcies a l’aprovació de la modificació del planejament es podrà tirar endavant la seva recuperació. A l’edifici de la Fàbrica Nova es preveu habilitar 20 unitats de cohabitatge. Aquesta és una modalitat de convivència on les persones usuàries disposen d’espais i serveis comuns, com ara bugaderia, neteja, menjador o locals per a reunions i esports, per exemple, a més del seu propi allotjament.

Foto: Una imatge de ‘La Fàbrica’ del Catllar, al costat del riu Gaià. / AJ. EL CATLLAR

Hemeroteca

Tweets recents

Share This