La Generalitat qualifica de preferent el municipi d’Altafulla en el Pla Territorial d’Habitatge

REDACCIÓ – Altafulla, 26/10/2021

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha presentat el Pla Territorial d’Habitatge (PTSH), que marca les línies de futur dels propers 20 anys. Aquesta planificació ha de permetre que totes les llars catalanes que es formin en aquest temps puguin accedir a un habitatge digne. En aquest sentit, el mateix pla classifica Altafulla com a municipi preferent per al desenvolupament d’actuacions dirigides a incrementar el parc de lloguer social i la promoció de nous habitatges de protecció oficial fora de les àrees de demanda forta i acreditada.

Segons el pla, aquests municipis són els que estan situats fora de les àrees de demanda forta i acreditada -són aquells que tenen més de 2 mil habitants que experimentaran un creixement alt entre el 5% i el 10% o molt alt (superior al 10% del nombre de llars i que reuneixen determinats requisits territorials pel que fa a la polaritat i estratègia del nucli principal-, amb més de 5.000 habitants i capitals de comarca en els quals l’esforç econòmic individual per accedir a un habitatge de lloguer o compravenda és superior al 30% dels ingressos disponibles.

La proposta va en consonància amb el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH) encarregat pel govern local a la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, i que es va presentar públicament el passat dimecres 20 d’octubre a la sala de Plens de l’Ajuntament d’Altafulla en Audiència Pública.

El PAMH marca un full de ruta en un termini de 5 anys, i que segons el director de la Càtedra d’Habitatge de la URV, Sergio Nasarre, és un document tècnic que està per sobre dels mandats i va molt més enllà dels “partidismes”, al mateix temps que va convidar a tots els grups polítics del Ple a assumir la proposta de manera consensuada per donar solució a les problemàtiques en matèria d’habitatge a la vila.

Les diferències de renda per càpita entre diferents barris de la vila, el procés d’expulsió de joves cap a altres municipis per les dificultats d’accés a l’habitatge, el fenomen de l’okupació o la necessitat de rehabilitació de molts edificis, en especial al nucli antic, són algunes de les problemàtiques que el document se’n fa ressò.

El document també manifesta que l’envelliment de la població ha de fer canviar la manera com es conceben els habitatges i fer-los plenament accessibles per als col·lectius de més edat, per exemple impulsant la instal·lació d’ascensors en edificacions antigues.

Al mateix temps, s’està elaborant un cens d’habitatges buits per mirar d’intercedir amb els propietaris i posar-los al mercat, com ha expressat el regidor d’Habitatge de l’Ajuntament d’Altafulla, Àlex Cañas.

Foto: Un moment de la presentació del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH) d’Altafulla. / AJ. ALTAFULLA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This