Altafulla planteja 21 accions amb un cost de 6 milions d’euros per accedir als fons Next Generation

REDACCIÓ – Altafulla, 27/9/2021

L’Ajuntament d’Altafulla ha fet un treball d’identificació de projectes estratègics per al municipi susceptibles de finançar-se amb els fons europeus de recuperació, els coneguts com a fons Next Generation. Aquest dilluns, 27 de setembre, ho han presentat els coalcaldes d’Altafulla, Jordi Molinera i Alba Muntadas, a la Vil·la romana dels Munts, espai que es podria beneficiar d’aquests fons.

Aquesta identificació s’ha fet d’acord amb els eixos transversals que han de vertebrar la transformació del conjunt de l’economia i que estan plenament alineats amb les agendes estratègiques de la UE, l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial.

En el decurs dels darrers mesos, s’ha treballat de manera transversal amb els diversos serveis de l’Ajuntament per tal de definir projectes que contribueixin a recuperar l’economia i transformar el municipi. Unes actuacions que prenen com a punt de partida les que ja es troben en estadis de desenvolupament prou avançats per poder-se presentar com a candidates a rebre finançament, ja que es demana un cert nivell de maduresa perquè es puguin executar dins del període establert.

A tall d’exemples, en l’eix programàtic sobre la transició verda i sostenible destaquen les actuacions del pla de gestió ‘Altafulla Platja Viva’, valorat en un milió d’euros; i la bassa de laminació per recollir les aigües pluvials al Puntet i al Vinyet, per valor de 800.000 euros, entre d’altres.

Quant a l’eix programàtic de millora de l’eficiència energètica destaquen les actuacions en la renovació de l’enllumenat exterior municipal per un sistema d’il·luminació eficient a Baix a Mar, valorat en un milió d’euros; punts de recàrrega en paret per a vehicles elèctrics, valorat en 120.000 euros; sistema de Geofencing e-bike (Bicing), per valor de 110.000 euros, entre d’altres.

Pel que fa a l’eix programàtic sobre la transició digital, cal remarcar les actuacions sobre la recreació històrica romana en realitat immersiva, valorat en 600.000 euros, o el Pla de promoció digital d’Altafulla Platja, per valor de 120.000 euros, entre d’altres accions més.

I quant a l’eix programàtic sobre la competitivitat, destaquen les actuacions sobre la rehabilitació del sector comercial d’Altafulla Platja, per valor d’un milió d’euros; la museïtzació de les Termes de Mar de la Vil·la romana dels Munts, per valor de 350.000 euros; o l’aparcament dissuasiu al Camí dels Munts, valorat en 250.000 €, o la implementació de sistemes de certificació turística sostenible, valorat en 50.000 euros.

El conjunt d’accions que es presentaran sumen un total de 21 valorades en 6.160.000 euros. Els fons europeus Next Generation financen el 90 % de la inversió de cada actuació escollida, a executar en els anys 2022, 2023 i 2024.

Pla de recuperació per Europa: el Fons Next Generation

El 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu aprovava un instrument d’estímul econòmic, els fons Next Generation EU (NGEU), amb l’objectiu de respondre de manera conjunta i coordinada a la crisi social i econòmica, per reparar els efectes de la pandèmia de la COVID-19. Està dotat amb 750.000 milions d’euros, que es destinaran als estats membres durant el període 2021-2026 perquè l’Europa post pandèmia sigui més ecològica, més digital, i més resilient als canvis i reptes del futur.

El Mecanisme de Recuperació i Transformació s’aplica en cada estat a través d’un pla nacional basat en les característiques i necessitats de cada país. El govern espanyol ha elaborat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que preveu la mobilització de 140.000 milions d’euros d’inversió pública fins al 2026.

El Pla s’estructura al voltant de quatre eixos transversals que han de vertebrar la transformació del conjunt de l’economia i que estan plenament alineats amb les agendes estratègiques de la UE, l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial.

Es concreten en deu polítiques palanca i en trenta components que articulen el programa de reformes i inversions que ha de guiar el procés de recuperació, i inspirar les reformes estructurals i les inversions que es posin en marxa en els pobles i ciutats dels diferents territoris.

Foto. Els coalcaldes d’Altafulla presentant les accions a  la Vil·la romana dels Munts, espai que es podria beneficiar d’aquests fons. / AJ. ALTAFULLA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This