L’Arxiu Municipal d’Altafulla digitalitza documents de la dècada dels anys 30

REDACCIÓ – Altafulla, 4/8/2021

En el marc dels actes de la commemoració dels noranta anys de la Segona República, l’Ajuntament d’Altafulla ha presentat la digitalització d’uns documents custodiats a l’Arxiu Municipal.  Una acció que forma part de la programació per commemorar el 90è aniversari de la seva proclamació el 14 d’abril de 1931, i que fins ara, ha organitzat la representació de l’obra de teatre “Els darrers dies de la Catalunya republicana”, a càrrec de la companyia Terra Teatre, i ha atribuït simbòlicament a la plaça del Pou el nom de plaça de la República, nomenclàtor que va rebre el 2 de maig de 1931 per celebrar la consecució d’aquesta etapa democràtica del nostre país, entre d’altres activitats.

Els documents digitalitzats es troben a l’Arxiu Municipal i daten dels anys 30 del segle passat. Es tracta d’una valuosa informació que aporta coneixement sobre la Segona República i que s’ha digitalitzat per permetre l’accés lliure a la ciutadania. Els documents digitalitzats són els Llibres d’Actes del Ple municipal i de la Comissió Permanent, un total de sis llibres que comprenen els anys 1928 i 1940. També s’ha digitalitzat l’Expedient de les eleccions municipals a Altafulla de l’any 1934.

Llibre d’Actes del Ple i de la Comissió Permanent

El Llibre d’Actes del Ple municipal és un document que recull la transcripció, realitzada pel secretari de l’ajuntament, de les actes aprovades pel consell plenari. Aquests llibres són una de les sèries documentals més importants produïdes pels ajuntaments “perquè donen testimoni de totes les decisions que duu a terme la corporació local, com ara obres, aprovació de pressupostos, subvencions, etc.”, ha explicat l’arxivera municipal, Patricia Terrado. El seu valor radica en el fet que contenen informació que permet estudiar l’evolució d’un municipi des d’una perspectiva política, social i econòmica. La gènesi d’aquesta tipologia documental es remunta a la baixa edat mitjana i la seva estructura s’ha mantingut al llarg dels segles.

Així, totes les actes contenen el lloc, data i hora on es realitza la sessió, el llistat d’assistents, temes que es tractaran, així com les intervencions i acords aprovats. A més, els fulls han d’estar numerats, segellats amb el segell de l’Ajuntament i han d’incloure les signatures d’alcaldia i secretaria.

Pel que fa al Llibre d’Actes de la Comissió Permanent, en aquest cas es troben redactades dins del mateix llibre d’Actes del Ple. La Comissió Permanent és una comissió, creada segons la legislació, per tractar altres qüestions que no es deliberen en Ple i per tal de diversificar alguns temes municipals.

Les eleccions municipals de 1934 a Altafulla

L’altre document digitalitzat consisteix en l’Expedient d’eleccions municipals de l’any 1934. El dia 14 de gener de 1934 es van celebrar les eleccions municipals a Catalunya, un fet que marcaria la història recent, ja que suposava la substitució dels ajuntaments catalans existents, l’adveniment de noves dinàmiques socials i polítiques i una de les fites més importants, i és que per primer cop en la història les dones accedien al sufragi universal.

Aquest expedient conté diversos documents, com ara l’acta amb els capítols d’instrucció, les llistes del Comitè Republicà Federal i de l’Agrupació Catalanista Republicana, el registre de votants, la mesa electoral i el resultat electoral.

Un arxiu digitalitzat i amb accés obert

Aquests documents permetran conèixer més el període de la Segona República en clau local i alhora aproparan a investigadores i investigadores a accedir a un important testimoni històric de la història d’Altafulla. Els documents es poden consultar a l’espai web de l’Arxiu Municipal al portal de l’Ajuntament d’Altafulla.

Fotos: Un parell dels documemts digitalitzats. / AJ. ALTAFULLA

El tiempo - Tutiempo.net

Hemeroteca

Tweets recents

Share This