S’arranja un tram de l’antic camí del Catllar a la Secuita

REDACCIÓ – El Catllar, 3/8/2021

L’Ajuntament del Catllar està recuperant un tram de 463 metres del traçat de l’antic camí del Catllar a la Secuita. Els treballs van començar a mitjan de la setmana passada un i les actuacions, valorades en 4.000 euros, està previst que durin deu dies.

L’antic camí del Catllar a la Secuita un camí de carros molt utilitzat pels veïns d’ambdues poblacions però, actualment, alguns trams del camí havien quedat pràcticament en desús ocasionant la proliferació de vegetació arbustiva i fent-lo impracticable.

La recuperació del tram més afectat d’aquest camí permetrà deixar-lo amb les característiques dels antics camins de carro, per tal de que es permeti el pas a peu, cavall, vehicles de dues rodes, carros i vehicles lleugers de 4 rodes.

Es preveu la poda de vegetació intrusiva existent a banda i banda del camí fins a una alçada de 3 metres, incloent la poda d’arbres caiguts o inclinats que interfereixin el pas del camí; la desbrossada de la superfície del camí amb una amplada d’entre 1,80 i 2,20 m segons orografia del terreny; i l’extracció d’arbrat de dimensions mitjanes amb eliminació de la soca existent sobre la rasant del terreny. Totes les actuacions inclouen la retirada de les restes vegetals produïdes.

Foto: Una imatge del camí després de la intervenció. / AJ. EL CATLLAR

Hemeroteca

Tweets recents

Share This