L’Ajuntament de Roda de Berà posa en marxa una campanya d’inspecció de guals

REDACCIÓ – Roda de Berà, 8/4/2021

A partir d’aquest dijous, 8 d’abril, l’Ajuntament de Roda de Berà, a través de l’àrea de Territori, ha iniciat una campanya a peu de carrer per actualitzar el padró de guals de tot el municipi. Permetrà regularitzar el cens de guals i identificar aquells titulars que no disposin de llicència municipal vigent per tal que procedeixin a la seva petició de forma voluntària.

La llicència del gual, que consisteix en autoritzar l’ús restringit de la vorera per accedir a un immoble des de la calçada, ja sigui per a l’entrada o sortida de vehicles. Està subjecta al pagament d’una taxa en funció de diferents paràmetres i ha d’estar senyalitzat amb una placa identificadora que s’ha de col·locar en un lloc visible a la porta d’accés o a la vora d’aquesta, i amb una marca viària de color groc (seguint normativa).

La campanya es dividirà en tres fases diferents. La primera, que s’ha iniciat aquest dijous, serà la d’inspecció d’ofici a peu de carrer per avaluar la situació, amb comprovacions de les plaques per verificar que són d’un model homologat i de l’Ajuntament de Roda de Berà. També es comprovarà l’amplada del gual o si la línia groga marcada correspon al color i a la mida que fixa la normativa.

Regularització o sanció

La campanya, que no té cap ànim recaptatori, donarà la possibilitat durant la segona fase perquè els titulars puguin regularitzar les llicències de forma voluntària i sense cap sanció durant un termini de temps determinat, després de rebre el requeriment de l’Ajuntament.  Si no fos així, llavors sí s’iniciaria la tercera fase, amb el procediment sancionador.

Per efectuar aquesta regularització o per rebre més informació, els ciutadans es poden posar en contacte amb l’àrea de Territori de l’Ajuntament.

Foto: L’Ajuntament de Roda de Berà vol posar ordre als guals del municipi. / AJ. RODA DE BERÀ

Hemeroteca

Tweets recents

Share This