Torredembarra crearà el Servei d’Atenció Integral LGBTI dins dels nous plans d’igualtat del municipi

REDACCIÓ – Torredembarra, 8/3/2021

L’Ajuntament posarà en marxa enguany el primer Pla d’Igualtat Intern i el primer Pla Municipal d’Igualtat de Gènere i LGTBIQ+ de Torredembarra després que el ple ordinari del proper 18 de març porti a debat la seva aprovació. Una de les primeres mesures serà la contractació d’una persona que actuï com a motor d’implementació d’aquests plans i també pugui estar al capdavant del nou Servei d’Atenció Integral LGBTI de Torredembarra (SAI), que complementarà el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) que ja es va iniciar fa una dècada.

L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, i la regidora d’Acció Social, Marga Rovira, han presentat aquest dilluns, 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, aquests dos plans. L’alcalde ha explicat que a més de posar el focus en la corresponsabilitat home/dona, cal que les administracions implementin polítiques que afavoreixin la igualtat real i “és per això que l’Ajuntament aposta per aquests dos plans d’igualtat, un d’intern que s’aplicarà entre el personal que treballa al consistori i un altre, l’extern, adreçat a tot el municipi”.

La regidora d’Acció Social, Marga Rovira, ha comentat que els plans d’igualtat municipal són una eina cabdal de promoció de les polítiques d’igualtat de gènere i LGTBIQ+. Tal com ha exposat la regidora, el pla extern té com a objectiu incorporar de manera progressiva la perspectiva de gènere i la perspectiva LGTBIQ+ a tota l’acció municipal. Per a poder-ho implementar, es treballarà en diferents àmbits d’actuació. El primer, el compromís municipal amb el principi d’igualtat es materialitzarà amb la creació d’una figura tècnica d’igualtat i la posada en marxa del SAI. També es duran a terme altres accions en els àmbits de violència masclista i LGTBIQ+ fòbia, la coeducació, salut i esports, treballs i usos dels temps, lideratge i participació, cultura i comunicació, i ciutat, urbanisme i mobilitat.

Una plantilla municipal amb segregació horitzontal

Pel que fa al Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Torredembarra, la diagnosi prèvia ha posat de manifest que la plantilla està formada en un 52 % de dones i el 48 % d’homes però amb l’existència de segregació horitzontal (llocs de feina típicament masculinitzats i llocs de feina típicament feminitzats). La bretxa salarial és del 2 %, tot i que l’estudi posa de manifest que és lleugerament inferior a la d’altres municipis de característiques comparables. A partir de tots els resultats obtinguts en aquest estudi previ, s’ha elaborat un pla d’actuació que recull 32 accions estructurades a través de 10 àmbits d’actuació. Algunes d’aquestes accions previstes són la incorporació de clàusules de gènere a les clàusules de contractació, concessions i licitacions municipals; incorporació de criteris d’acció positiva, en els  processos de selecció de nou personal als llocs de treball amb infrarepresentació femenina; racionalització d’horaris per a actes i reunions; elaboració d’un pla de comunicació interna en el qual la perspectiva de gènere en l’ús del llenguatge sigui transversal, etc.

La implementació dels dos plans comptarà amb una comissió de seguiment. Cal tenir present que els plans presentats tenen una durada de quatre anys i s’hauran de revisar per adaptar-se i donar resposta a les demandes de la societat.

Foto: Moment de la lectura del Manifest 8-M a Torredembarra. / ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This