S’inicia la digitalització de l’Arxiu Municipal d’Altafulla amb els primers dos documents

REDACCIÓ – Altafulla, 14/1/2021

L’Arxiu Municipal de l’Ajuntament d’Altafulla ha digitalitzat recentment dos documents històrics. Es tracta d’un cadastre datat l’any 1777 i un llibre titulat ‘Apeo de Altafulla’, sense datació, però que es pot situar aproximadament en la segona meitat del segle XIX. L’objectiu de la digitalització es poder oferir la consulta d’aquests dos documents al públic interessat, investigadors i investigadores, així com a persones amb curiositat per conèixer el passat d’Altafulla i de les persones que hi vivien. L’accés a la versió digital permet que persones de tot arreu hi puguin accedir, però sobretot evita que els documents es malmetin per la seva manipulació.

El cadastre apareix datat l’any 1777 i té 238 pàgines. El document numera les partides de terra a mode de fitxa. Cada número inclou la descripció de la partida de terres, una relació amb el tipus de cultiu, la qual inclou la qualitat d’aquests, quantitat i el tribut a pagar. Després, s’indiquen els límits de la partida amb els punts cardinals, en els quals apareixen el nom de diversos propietaris i propietàries. Aquest cadastre és una eina que permet tant la investigació sobre territori com per a la recerca genealògica, donat que apareixen els noms i cognoms dels propietaris de les terres.

El segon document s’anomena ‘Apeo de Altafulla’ i compta amb 64 pàgines.  És una tipologia de document típic de l’Edat Moderna que combina registres cadastrals, drets, privilegis i jurisdiccions. Aquest llibre mostra la relació de les diferents partides d’Altafulla, que apareixen identificades amb el nom del propietari o propietària i un número. S’indiquen les parcel·les que formen terreny per mitjà dels  punts cardinals. El document indica en cada partida de terra la seva localització en un plànol, que malauradament no s’ha conservat.

La preservació de la documentació antiga és un dels objectius de l’Arxiu Municipal, alhora que vetlla per la difusió i la recerca de documents sobre la història d’Altafulla. Posar a l’abast aquests documents a la ciutadania suposa un salt en la divulgació i és una eina molt útil per a totes aquelles persones que vulguin conèixer Altafulla i el seu patrimoni documental.

Podeu consultar els documents a l’espai web de l’Arxiu Municipal.

Foto: Una imatge del llibre titulat ‘Apeo de Altafulla’. / AJ. ALTAFULLA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This