S’inicia la tercera fase de les obres de restauració ecològica del riu Gaià a l’entorn de la Resclosa de la Fàbrica

REDACCIÓ – El Catllar, 2/9/2020

Aquest dimecres, 2 de setembre, comencen les obres de la tercera fase de restauració ecològica i funcional d’un tram fluvial del riu Gaià a l’entorn de la Resclosa de la Fàbrica. El promotor de l’actuació és l’Ajuntament del Catllar i la redacció i l’execució va a càrrec de l’Associació Mediambiental la Sínia, dins del programa de custòdia del Riu Gaià.

L’objectiu dels treballs és l’ampliació del canal fluvial (amplada i fondària) a partir de l’excavació, moviment i retirada de terres en el sector nord de la zona d’actuació, comporta la eliminació de llits amb acumulació de sediments i vegetació que alenteixen, o interrompen totalment, l’actual flux d’aigua circulant augmentant, alhora, la sedimentació i fixació de partícules fines.

L’actuació pretén estructurar un canal fluvial d’aigües corrents somes que connecti, aigües avall, amb una secció lenítica profunda de tipus bassa, que ja es va obrir en el projecte de 2019. Aquesta reestructuració ha de suposar una millora en la dinàmica fluvial (circulació d’aigua superficial), l’amortiment de l’entrada de sediments en el sistema i l’increment de l’heterogeneïtat morfològica i d’hàbitats en el tram.

Els treballs previstos a realitzar són l’obertura i ampliació del canal fluvial a la zona d’actuació, a partir de l’excavació, moviment i retirada de terres d’un total de 228 metres quadrats del tram delimitat entre el Pont vell de l’antiga línia de ferrocarril Reus Roda de Berà i la bassa intermitja amb la Fàbrica de la Resclosa del Catllar.

L’actuació permetrà estructurar un canal fluvial d’aigües corrents somes (70 metres lineals i amplada mitja de 5 metres) connectat a una secció lenítica profunda, de tipus bassa d’aigües lliures, excavada l’any 2019. El moviment de terres es dirigirà a preservar perfils i nivells preexistents en ribes i motes mentre que procurarà generar heterogeneïtat de perfils, fondàries i amplades al canal fluvial amb l’objectiu d’augmentar-ne la complexitat morfològica.

Prèvia l’entrada de maquinaria, es procedirà al desbrossat de vegetació de canyís i a la retirada i transplantament de peus de flora autòctona per a la seva posterior plantació en la zona d’actuació. El volum d’extracció estimat és de 300 metres cúbics.

Foto: Una imatge del tram del riu Gaià on es faran les actuacions. / ASS. MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA

Hemeroteca

Tweets recents

Share This