Roda de Berà farà talls d’aigua nocturns en algunes zones del municipi

REDACCIÓ – Roda de Berà, 17/8/2020

Des de fa unes setmanes, la Pobla de Montornès  està fent talls d’aigua nocturns per garantir el subministrament d’aigua al municipi. Doncs ara és Roda de Berà qui ha hagut de prendre la mateixa mesura en algunes zones de la localitat atesa la situació preocupant del pou de Cal Llorenç. Serà des de les 12 de la nit fins a les 6 del matí i afectarà Merymar, Les Torres, el polígon industrial de l’Avenar i el del carrer Tallers, camí de Berà i camí de Sant Salvador. El consistori ha demanat la ciutadania reduir al màxim el consum d’aigua, que aquests dies és massa elevat.

L’Ajuntament de Roda de Berà Iniciarà d’urgència els treballs d’execució per posar en marxa el nou pou, trobat després d’un sondeig efectuat al maig, i que es troba a expenses que finalitzi el procediment administratiu que va engegar l’Ajuntament per aquests casos. A Roda de Berà l’Ajuntament ha vist com el nivell d’alguns dels aqüífers dels quals s’abasteixen els pous d’aigua del municipi ha baixat de forma considerable en els darrers anys i la és preocupant. Una situació de sequera dels aqüífers d’aigua potable que malauradament sembla generalitzada i que estan patint també aquests dies diferents municipis del voltant.

Roda de Berà compta amb quatre pous actius que abasteixen el nucli urbà i els barris del nord del municipi: el de Cal Llorenç, el del carrer Roma, el de Berà Mar i el de la plaça Martorell. Però el que més preocupa actualment és el primer, el pou de Cal Llorenç que omple el dipòsit del Molí-Cucurull. La situació és tan alarmant que a finals de 2019 l’Ajuntament va efectuar diferents treballs al pou per baixar el nivell de la bomba i aprofitar millor els recursos de l’aqüífer, tot i que no va ser suficient. El pou no es recupera al ritme necessari per abastir el poble en un futur a curt termini.

A principis de 2020 es va fer un sondeig per trobar un nou aqüífer, i el passat 22 de maig es va aconseguir trobar-ne un amb bones característiques. Recentment s’ha efectuat un estudi de bombament i una analítica completa, amb resultats favorables, per garantir l’abastament d’aigua del poble mentre no es duu a terme la connexió amb el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), per portar l’aigua de l’Ebre. Durant aquesta setmana el pou de Cal Llorenç ha presentat símptomes clars d’esgotament i el risc d’aturada del servei per mala qualitat és molt elevat, si els valors de terbolesa superessin els nivells permesos

Altres mesures

També es farà un transvasament d’aigua des del dipòsit de l’Eixample i del Pujol de la Morella cap al dipòsit del Molí-Cucurull, i es reduirà l’extracció d’aigua del pou de Cal Llorenç a un màxim de 200 m3 diaris.   Finalment, demà, durant vuit hores al dia dues cisternes agafaran fins a 500 m3 d’aigua de la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona i la transvasaran al dipòsit del Molí-Cucurull.

L’Ajuntament assegura que no saben si aquestes mesures seran suficients, ja que aquests dies el volum d’aigua que s’està consumint a la zona que abasteix el pou de Cal Llorenç és excessiu, de fins a 1.500 m3 diaris.

Per això ha posat en marxa una campanya de conscienciació per assolir un consum més sostenible de l’aigua amb consells i ha demanat a la ciutadania reduir al màxim el consum d’aquest bé indispensable per a la vida humana però alhora tan escàs.

La solució a curt termini

Tenint en compte l’estat avançat dels tràmits per posar en marxa el nou pou i assolir el vist i plau de l’ACA i de Sanitat, i degut a la impossibilitat d’abastir l’elevat consum d’aigua d’aquesta zona del nucli urbà amb cisternes, l’única solució possible a curt termini és la contractació d’emergència de les infraestructures mínimes necessàries per posar en servei el nou pou de Roda.

L’Ajuntament ha demanat a l’empresa adjudicatària de la redacció del projecte executiu de les obres de construcció del nou pou, que avanci, a la major brevetat, la memòria valorada que inclogui les actuacions mínimes que permetin la posada en funcionament i l’explotació de l’aqüífer del nou pou.

Foto: Una imatge dels treballs del maig per trobar un nou aqüifer. / AJ. RODA DE BERÀ

Hemeroteca

Tweets recents

Share This