La comissió territorial d’urbanisme aprova els canvis en el POUM del Catllar per recuperar ‘La Fàbrica’

REDACCIÓ – El Catllar, 6/6/2020

La Fàbrica del Catllar ha fet un nou pas per deixar de ser un espai en un perillós estat de degradació per passar a ser un complex modern basat en el cohabitatge, però també serà un element que servirà per recordar el seu passat fabril. La Comissió d’urbanisme de Tarragona ha aprovat la modificació del planejament municipal del Catllar per fer possible dotar de nous usos i recuperar aquest antic recinte industrial.

La Fàbrica del Catllar està ubicada al nord del nucli urbà i composta per diverses edificacions. En una de les parts hi ha dos edificis fabrils: la Fàbrica Vella, del 1754, i la Fàbrica Nova, del 1860. També es pot trobar un molí fortificat del segle XIII i l’anomenada colònia, una construcció que acollia els antics habitatges dels treballadors i les seves famílies. En un primer moment, el conjunt de la Fàbrica es va dedicar a la indústria de paper i, posteriorment, tèxtil. L’any 1975 va caure en desús i es va anar degradant.

La Cooperativa La Fàbrica de la Transició és la propietària del recinte i ha impulsat un projecte per donar nous usos i recuperar el conjunt. Gràcies a l’aprovació de la modificació del planejament es podrà tirar endavant la seva recuperació. A l’edifici de la Fàbrica Nova es preveu habilitar 20 unitats de cohabitatge. Aquesta és una modalitat de convivència on les persones usuàries disposen d’espais i serveis comuns, com ara bugaderia, neteja, menjador o locals per a reunions i esports, per exemple, a més del seu propi allotjament. D’altra banda, la Fàbrica Vella podrà acollir usos hotelers i activitats culturals i la colònia es destinarà a viver d’empreses per a iniciatives promogudes pels residents a les unitats de cohabitatge o per entitats del territori.

Foto: Una imatge de ‘La Fàbrica’ del Catllar, al costat del riu Gaià. / AJ. EL CATLLAR

Hemeroteca

Tweets recents

Share This