Creixell impulsa mesures per minimitzar l’impacte econòmic i social de la crisi de la Covid-19

REDACCIÓ – Creixell, 4/5/2020

L’equip de govern de l’Ajuntament de Creixell es va reunir aquest dijous, 30 d’abril, després de setmanes treballant, per activar el més aviat possible una sèrie de mesures d’ajut que beneficiïn i ajudin a les famílies, als comerços i als negocis que han estat tancats arrel de la declaració de l’estat d’alarma.

Així doncs, la proposta de mesures per a minimitzar l’impacte econòmic i social ocasionat per l’emergència sanitària de la Covid-19 es concreta en les següents línies d’actuació:

-No és cobrarà la taxa per l’expedició de documents administratius. (referents al certificat del padró d’habitants.)

-Bonificació del 100% o 50% vers la quota tributària per la tramitació de llicències urbanístiques, sempre que aquesta s’hagi comunicat posteriorment a la declaració de l’estat d’alarma.

-Bonificació del 100% per la tramitació de les llicències municipals d’obertures o d’instal·lacions i pel règim de comunicació prèvia.

-Bonificació de la taxa d’escombraries aplicable a través d’una instància realitzada per part del subjecte interessat.

-Bonificació del 100% de la quota per la prestació de serveis i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic. Descompte d’ocupació de via pública per a terrasses i bars i adaptació per ampliar aforament.   Aquesta bonificació afecta als comerços que han estat tancats per la Covid-19.

-Obertura d’una línia d’ajuts per a les famílies en risc d’exclusió social o vulnerabilitat econòmica, composada per un import de 6.000 euros en ajuts d’emergència i 4.000 euros en forma de targetes moneder.

-Bonificació de la taxa de consum d’aigua per a  majors de 65 anys i discapacitats gràcies a l’acord realitzat amb l’empresa subministradora SOREA.

A més a més, també es reubicarà reubicació del Mercadet setmanal, s’estableix un protocol de reincorporació que haurà de seguir el personal municipal i l’habilitació d’un canal de comunicació a la web municipal per a valorar totes les propostes i suggeriments formulats pels ciutadans identificats.

El pla de contingència s’elaborarà si és pertinent de forma consensuada amb els partits de l’oposició, per tal així, de poder ser aprovat en el pròxim ple del mes de juny.

Foto: Una imatge d’arxiu del goverm creixellenc. / AJ. CREIXELL

Hemeroteca

Tweets recents

Share This