Treballs de restauració ecològica a la Resclosa de la Fàbrica del Catllar

REDACCIÓ

A finals d’aquest mes finalitza­ran els treballs de restauració ecològica i funcional del tram fluvial del riu Gaià a l’entorn de la Resclosa de la Fàbri­ca del Catllar impulsat per l’Associació Mediambiental la Sínia. El projecte està finançant per l’Agència Catalana de l’Aigua i s’emmarca en la línia de subvencions per a actua­cions de recuperació de riberes i de millora de l’estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia. L’Ajuntament del Catllar i l’empresa Repsol cofinancen el 20% de l’import total del projecte.

El conjunt d’actuacions, complementàries entre si, que inclouen aquesta proposta són: l’ampliació i reestructuració geomorfològica del canal fluvial del Gaià al sector nord de la zona d’actuació; extrac­ció de sediments a la bassa fluvial de la resclosa, per tal de consolidar i recuperació la pro­funditat i superfície d’aquesta zona humida; recuperació de la funcionalitat de la comporta de la resclosa i canal de desguàs, amb la seva substitució per una de nova; revegetació de la zona d’actuació i eliminació de peus de flora al·lòctona i organitza­ció d’una jornada de voluntariat, que ha de servir com a presen­tació del projecte als veïns i veïns una vegada finalitzats els treballs.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This