Treballs de restauració ecològica a la Resclosa de la Fàbrica del Catllar

REDACCIÓ

A finals d’aquest mes finalitza­ran els treballs de restauració ecològica i funcional del tram fluvial del riu Gaià a l’entorn de la Resclosa de la Fàbri­ca del Catllar impulsat per l’Associació Mediambiental la Sínia. El projecte està finançant per l’Agència Catalana de l’Aigua i s’emmarca en la línia de subvencions per a actua­cions de recuperació de riberes i de millora de l’estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia. L’Ajuntament del Catllar i l’empresa Repsol cofinancen el 20% de l’import total del projecte.

El conjunt d’actuacions, complementàries entre si, que inclouen aquesta proposta són: l’ampliació i reestructuració geomorfològica del canal fluvial del Gaià al sector nord de la zona d’actuació; extrac­ció de sediments a la bassa fluvial de la resclosa, per tal de consolidar i recuperació la pro­funditat i superfície d’aquesta zona humida; recuperació de la funcionalitat de la comporta de la resclosa i canal de desguàs, amb la seva substitució per una de nova; revegetació de la zona d’actuació i eliminació de peus de flora al·lòctona i organitza­ció d’una jornada de voluntariat, que ha de servir com a presen­tació del projecte als veïns i veïns una vegada finalitzats els treballs.

Fes-te subscriptor i dona suport al periodisme local i independentRebràs el diari al teu domicili i formaràs part d'una comunitat

Per què haig de fer-me subscriptor/a?

Per donar suport a un projecte periodístic de proximitat i de qualitat.
Per aprofitar una sèrie d’avantatges en l’accés a continguts informatius.
Per poder participar en actes exclusius i aconseguir ofertes en comerços i serveis.
Per formar part d’una comunitat.

A què em dóna dret la subscripció?

Rebre cada número en paper al teu domicili i descarregar-se el PDF de la revista.
Accedir uns dies abans als principals continguts de la revista.
Recepció d’un mailing periòdic.
Participació a actes exclusius per a subscriptors/res.
Ofertes comercials i promocions.

Share This