CARTES DELS LECTORS l La trista situació de l’Arxiu de Torredembarra

JUAN CARLOS HURTADO

L’Arxiu municipal de Torredembarra dona un servei públic tant a la mateixa Administració com a la ciutadania sent el garant de la memòria col·lectiva de la vila, oferint un servei de préstec, consulta i assessorament en la recerca de documents i informació, per resoldre moltes situacions administratives i judicials.

Doncs a partir d’ara aquest servei està en perill per la decisió unilateral presa pel Sr Alcalde Eduard Rovira sobre el trasllat de l’auxiliar administratiu, que fa deu anys que fa tasques d’un auxiliar d’arxiu, a una altra oficina municipal.

L’Arxiu municipal es queda només amb una sola persona que és l’arxivera i a partir d’ara haurà d’assumir tasques d’auxiliar administratiu i de subaltern, en detriment de la dedicació dels aspectes més tècnics pel que va ser contractada.

Aquest fet demostra la falta d’interès d’aquest Ajuntament pel referit servei d’arxiu. Per part de la seva Responsable s’han fet públiques a través d’un escrit una sèrie de mancances i denúncies que mostra la poca importància i suport que han rebut per part del Sr Alcalde:

– El dipòsit documental està col·lapsat (informes de 2017 avisant que s’acabava l’espai i de 2019 reiterant la necessitat d’ampliació) i el dia d’avui encara no s’ha solucionat. Aquest retard comporta una acumulació de documentació als despatxos.

– Els dipòsits no tenen control de temperatura (informe 04/2011 i març 2022)

– Manca d’espai per a poder tractar la documentació com escau: falta una sala de treball diferenciada de la de consulta (informe 09/2016 i març 2022)

– No s’ha consultat a la Cap de l’Arxiu sobre la decisió que afecta el personal que té al seu càrrec, concretament en la prèvia al trasllat d’aquest treballador

– Quan es va fer l’important pas de la gestió de la documentació en paper a l’electrònica no es va consultar l’arxivera. Les conseqüències d’aquesta indiferència envers la seva professionalitat i preparació, són evidents i cares: el programa “Experta” no aporta les condicions bàsiques per a la gestió de la documentació electrònica correcta i ara cal adquirir-ne un altre amb la corresponent duplicitat de despesa per part de l’Ajuntament.

– No es considera que les funcions arxivístiques estan a l’inici de la creació dels expedients, en l’organització del sistema de gestió documental (com estableix la Llei 10/2001 d’arxius i documents)

– Quan l’any 2017 es va iniciar la revisió de la RLT (Relació de Llocs de Treball) no es va rebre la visita dels responsables de la seva elaboració per parlar amb el personal de l’arxiu, malgrat que la Cap es va queixar al departament de recursos humans quan es començava el procés.

Amb aquestes queixes els treballadors de l’Arxiu volen manifestar la seva disconformitat pel tracte rebut, tant pel que fa al personal com al servei d’arxiu, servei que, a partir d’aquest canvi, no es podrà oferir amb la qualitat que es mereixen els usuaris de Torredembarra

Finalment, acaba la carta dient que volen deixar palès el seu disgust, perquè s’evidència que, per part dels responsables superiors, no es té interès per un servei que funciona bé ni per les tasques que s’hi fan ni per les persones que hi treballen.

Les propostes que faig al Sr Alcalde per poder solucionar aquest fet i revertir aquesta decisió si els estudis i treballs previs aconsellant mantenir el personal actual i la millora del Servei de l’Arxiu municipal, són:

-Fer una Auditoria interna per a detectar i definir les tasques que es realitzen en aquest departament i veure la necessitat de tindre aquest treballador

-Realitzar una RLT completa o modificar l’actual perquè es tingui en compte el personal que hi treballa i els recursos disponibles. Redefinir, si cal, les categories laborals que existeixen actualment

-Comptar amb el Comitè d’empresa per les decisions presses, i

-Tenir en compte la Responsable de l’Arxiu perquè es pugui resoldre de la millor manera possible el conflicte actual. Donar-li el recolzament i la rellevància que es mereix el Servei d’Arxiu Municipal de Torredembarra.

Actualment el treballador està de baixa per depressió i la Cap de l’Arxiu se sent menystinguda tant com a persona com a arxivera i responsable del Servei.

En l’últim Ple a la pregunta d’un regidor de l’oposició sobre el tema, el Sr Alcalde va respondre “és qüestió de prioritats”.

Sr. Alcade, vostè és el màxim responsable d’aquest Ajuntament i Cap de Personal. Vostè té l’obligació de solucionar aquest problema i donar-li la importància i prioritat que es mereixen uns treballadors que estan patint una situació de desprotecció dels seus drets i afectació del treball que es fa al Servei de l’Arxiu municipal. No pot defugir de la seva responsabilitat.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This