La Torredembarra d’Amer

CARLES MARQUÈS

Hi ha més d’una Torredembarra. O Torre d’en Barra. D’algunes en parla el lingüista Joan Coromines en el seu Onomasticon Cataloniae.  Diu que el nom designa antics castells o “entitats anàlogues” a partir del sobrenom de cavallers que duien una Barra o porra. Així, hi ha una Torre d’en Barra al terme d’Amer, a la Selva. És un mas molt vell, en ruïnes; una de les més de 180 masies i cases rurals – habitatges aïllats, no es refereix a allotjaments turístics – del municipi, com recull el catàleg que va encarregar l’Ajuntament d’Amer per al seu pla urbanístic del 2009.

Es troba al veïnat del Colomer, un dels nou que figuren en el catàleg, que recull els edificis que es troben en zona no urbanitzable. Al mateix veïnat hi ha sis masies més, entre les quals El Colomer i les seves tres masoveries, i Can Fausica, les més ben conservades. Ho dic perquè us situeu si voleu anar a localitzar-hi la Torre.

No us serà fàcil. És de difícil accés i s’hi arriba per un camí de terra en mal estat. El que no he pogut esbrinar és l’època de construcció. Antiga ho és. Medieval? No crec que sigui anterior al moment que la nostra vila va adoptar el nom de Torredembarra. I, per tant, penso que es pot descartar que l’origen del nostre nom provingui d’aquest mas, dels seus pobladors. Això de moment, si no se’n troba cap prova documental.

Potser en tenim del contrari, que primer va ser la nostra vila i després el mas d’Amer. Per què ho dic? Perquè Coromines escriu la Torre d’en Barra, mentre que en el catàleg escriuen Torredembarra! Potser és un error que s’ha transmès, influït per un topònim prou conegut, o el nom del mas derivaria d’una persona o família provinent de la Torre. Del nostre poble. Però, la veritat, jo m’inclino per un origen comú i casual, a través de la forma “Torre d’en Barra”.

En tot cas, mentre no hi hagi proves en un sentit o l’altre, el que proposo és que Torredembarra, la d’aquí, s’agermani amb Amer. Pel nom propi que ens uneix.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This