NUTRICIÓ I SALUT l Males digestions?

PAULA SOUSA – Dietista i nutricionista

Les molèsties estomacals solen estar associades a un excés d’acidesa, però moltes vegades el motiu és justament el contrari.

Perquè l’estómac faci la digestió de manera correcta, cal tenir la quantitat justa d’àcid clorhídric. L’acidesa correcta a l’estómac és molt important ja que l’àcid clorhídric digereix la major part de les proteïnes, és esterilitzant (elimina gran quantitat dels patògens que entren via oral), augmenta la biodisponibilitat de vitamines i minerals (com la vitamina B12 , el ferro, el manganès, el zinc…), i estimula la secreció de la resta de sucs digestius.

Els símptomes relacionats són dificultat per digerir carns, sensació d’acidesa o reflux, eructes, flatulències i/o distensió després dels menjars, diarrea, olor fètida a la femta, debilitat òssia i muscular i infeccions gastrointestinals.

Per solucionar la hipoclorhídria, cal identificar el motiu de la seva aparició. Aquesta pot estar relacionada amb la presa freqüent de protectors gàstrics, infecció per H. plylori, per desequilibris a la dieta, entre d’altres. A cadascun d’aquests supòsits hi ha un tractament nutricional específic que eliminaria el problema d’arrel.

Creus que pateixes d’hipoclorhídria? Accedeix a www.nutricionistapaulasousa.com/testbicarbonato i trobaràs un test casolà que et traurà els dubtes.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This