ESPECIAL CONSTRUCCIÓ l Una diagnosi del sector de la construcció al Baix Gaià

MERITXELL SOLÉ I JOSEP MARIA CALVET – 1000Arquitectures

El tipus de construcció en el nostre territori es basa principalment en habitatges, ja que es tracta de municipis de residència amb poca activitat i basada principalment en el sector serveis. La creació de nous habitatges ha seguit les tendències més o menys globals, amb un gran creixement a partir del 2000, fins a un màxim de 2.061 habitatges el 2006 i amb una baixada progressiva fins a arribar a un mínim d’11 habitatges el 2015. A continuació, un lleuger increment fins a dades al voltant dels 50 en els últims anys en el conjunt del Baix Gaià.

L’aprovació progressiva de la normativa del codi tècnic de l’edificació, a partir del 2006, va incrementar significativament el preu de la nova construcció. Aquest fet, sumat a la pèrdua de poder adquisitiu i la precarietat laboral de gran part de la població deguda a la crisi econòmica del 2008, ha fet molt difícil l’accés a l’habitatge. Per aquest motiu, ha disminuït la demanada de nova construcció.

La Llei d’urbanisme del 2010 incorpora el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, que comporta, entre d’altres propòsits, la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient. La situació viscuda recentment de la crisi de la Covid-19 ha fet replantejar el model de vida en les ciutats d’alta densitat, alhora que ha augmentat la consciència social sobre la importància de l’espai i l’entorn que s’habita.

Les reduïdes dimensions dels municipis del Baix Gaià, a més de la situació estratègica ben comunicats amb Barcelona i propers a les principals ciutats de la província, els converteix en un lloc molt atractiu i viable per residir-hi. Tenint en compte el gran nombre de segones residències existents que resten deshabitades una gran part de l’any es pot preveure o un augment de famílies que canviïn la residència o la possibilitat d’augment de les vendes d’aquestes residències a causa de la precària situació econòmica. Aquests fets poden desencadenar una millora i renovació del parc immobiliari, tan necessària i ajornada durant molts anys.

 

 

 

Hemeroteca

Tweets recents

Share This