Elena Castan

Gestionem bé l’allau de regals de Nadal

ELENA CASTAN

Una nova part de la població emer­geix en aques­tes dates de Nadal, es tracta de nens i nenes, també adolescents, que reben una quantitat de regals força exagerada. El curiós és que són més conscients de formar part del col·lectiu “hi­perregalats” els propis menors que nosaltres com a adults i famílies.

Quan pregunto als meus alumnes què els agrada més del Nadal , no po­den reprimir la respos­ta automàtica: “Els re­gals…” Seguidament, si faig una pausa, me mi­ren desconcertats i amb rialleta de complicitat.

Els nostres fills i filles reflexionen més del que ens pensem. Si ens pa­rem a escoltar-los recor­den i parlen de Nadals anteriors, ens expliquen que preferirien veure les seves famílies més con­tentes, amb més temps per ells, compartir tots plegats els regals i tam­bé s’adonen que no els en calen tants.

I els adults, si no fem primer aquesta reflexió, ens trobem immersos en uns quants dies se­guits de paquets amb llaços preciosos: pel Tió, pel dia de Nadal o Pare Noel, els Reis Mags, l’amic invisible… en els quals, a vegades ens costa gestionar i pensar amb una mica de seny i sentit comú quins són els regals, les sorpreses entranyables que veri­tablement faran il·lusió i es convertiran en bo­nics records i diversió al llarg de l’any pels nos­tres nens i nenes.

Una proposta per viure aquests dies de manera més assossegada i feliç tant els petits com els grans és la de marcar un pla i un diàleg, que pot ser flexible, però si anem seguint unes pau­tes evitarem una mas­sificació de regals que la majoria dels nens i nenes al cap d’uns dies ni se’n recorden.

  1. Fem recompte i agru­pem totes les joguines i jocs que han anat acumulant. Demanem als nens de fer una classificació: els que ja no volen els traiem de la seva vista (ja sigui perquè estan fets mal­bé i cal llençar-los i fer neteja, o bé perquè els poden aprofitar altres nens que estaran ben contents de rebre’ls).
  2. Sabent amb quins jocs juguen i s’entretenen encara, ens serà molt més fàcil il·lusionar-nos tots junts pensant quines novetats pot aportar aquest Nadal: alegria, utilitat, satis­facció, agraïment, ge­nerant per a molts dies i mesos diversió i be­nestar amb regals ben pensats.
  3. Sempre dialogant amb ells, escoltant de debò, des d’una Intel.ligència Emocional que aporti uns valors educatius cap a la creació de moments i estones gairebé màgi­ques que perdurin en els seus records d’infància al llarg del pas dels anys.
  4. No hi ha regles ni nor­mes sobre quins han de ser i quants han de ser els regals que demanin els nostres fills i filles, és per això que som lliures (important marcar un pressupost econòmic) per deixar volar la ima­ginació, la creativitat… recordant que la quan­titat mai a la vida supera la qualitat.

Aprofito aquestes línies per desitjar-vos unes magnífiques Festes de Nadal!!! Reiterar que ens cal més diàleg i em­patia cap als nens i ne­nes; i que per qualsevol consulta, suggeriments o parlar en profunditat sobre temes d’orientació educativa us convi­do a cercar l’opinió d’experts/es i segur que tant els petits de la casa, els adolescents com jo­ves, adults i famílies aconseguireu millorar la vostra qualitat de vida. Moltes vegades, només es tracta d’una bona or­ganització cap a objec­tius clars.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This