Núria Gómez

Trenta anys enrera

NÚRIA GÓMEZ

çUn cafè fumejant i una finestra al mar. A l’horitzó unes veles desplegades guien la singla­dura d’unes embarcacions. Un reguerol d’escuma blan­ca trenca la monotonia d’un mar intensament blau i en calma. Asseguda a la terrassa coberta del Club Marítim, em ve al cap un dia d’aparença semblant.

És un matí primaveral de primers de març, una dona d’encara no quaranta anys somriu a la vida, al cap un cúmul d’idees, i al cor, el ne­guit, el coratge i la força de l’emprenedoria. El que ha­via començat com un somni nebulós, avui ja és una rea­litat per a 68 dones. Enrere queden els entrebancs d’un masclisme autoritari que volia reduir el somni a pols d’estels.

Just abans del Nadal anterior ja havien celebrat totes jun­tes, amb una copa de cava, que el projecte arrelava. Que el que s’havia desenvolupat primer en un sol cap, després entre catorze i ara ja entre seixanta-vuit, no tenia marxa enrere. S’havien unit per do­nar validesa al projecte, per iniciar un camí que s’intuïa fructífer. Mirant l’horitzó, embolcallant-se de la pau que transmet el nostre mar blau, la dona cerca amb els ulls la trajectòria de les pe­tites embarcacions. Només són unes petites taques blan­ques mar enllà. S’intueixen, però no es poden distingir, van camí del millor port on aixoplugar-se en cada mo­ment. Amb un somriure als llavis, la dona es diu a si ma­teixa que, el que veu al mar, és com un bon presagi del que passarà.

Els dies, els anys, s’aniran succeint, el camí està mar­cat, després seran les noves generacions qui cercaran el millor en cada moment. Conferències, tallers, ex­cursions, teatre, esquemes feministes, lleis, adminis­tracions, estatuts, junta di­rectiva… Tot és a punt, tot està ben lligat i en fase de començar.

L’escalf del sol rere els vidres em dona confort, torno a la realitat. El darrer glop de cafè em llisca suau gola avall. Se m’escapa un somriure en­tre els llavis tot pensant en aquell 1990, quan el Grup de Dones donàvem el primer pas. El mateix paisatge, el mateix mar… davant meu un cafè fumejant.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This