Núria Gómez

Trenta anys enrera

NÚRIA GÓMEZ

çUn cafè fumejant i una finestra al mar. A l’horitzó unes veles desplegades guien la singla­dura d’unes embarcacions. Un reguerol d’escuma blan­ca trenca la monotonia d’un mar intensament blau i en calma. Asseguda a la terrassa coberta del Club Marítim, em ve al cap un dia d’aparença semblant.

És un matí primaveral de primers de març, una dona d’encara no quaranta anys somriu a la vida, al cap un cúmul d’idees, i al cor, el ne­guit, el coratge i la força de l’emprenedoria. El que ha­via començat com un somni nebulós, avui ja és una rea­litat per a 68 dones. Enrere queden els entrebancs d’un masclisme autoritari que volia reduir el somni a pols d’estels.

Just abans del Nadal anterior ja havien celebrat totes jun­tes, amb una copa de cava, que el projecte arrelava. Que el que s’havia desenvolupat primer en un sol cap, després entre catorze i ara ja entre seixanta-vuit, no tenia marxa enrere. S’havien unit per do­nar validesa al projecte, per iniciar un camí que s’intuïa fructífer. Mirant l’horitzó, embolcallant-se de la pau que transmet el nostre mar blau, la dona cerca amb els ulls la trajectòria de les pe­tites embarcacions. Només són unes petites taques blan­ques mar enllà. S’intueixen, però no es poden distingir, van camí del millor port on aixoplugar-se en cada mo­ment. Amb un somriure als llavis, la dona es diu a si ma­teixa que, el que veu al mar, és com un bon presagi del que passarà.

Els dies, els anys, s’aniran succeint, el camí està mar­cat, després seran les noves generacions qui cercaran el millor en cada moment. Conferències, tallers, ex­cursions, teatre, esquemes feministes, lleis, adminis­tracions, estatuts, junta di­rectiva… Tot és a punt, tot està ben lligat i en fase de començar.

L’escalf del sol rere els vidres em dona confort, torno a la realitat. El darrer glop de cafè em llisca suau gola avall. Se m’escapa un somriure en­tre els llavis tot pensant en aquell 1990, quan el Grup de Dones donàvem el primer pas. El mateix paisatge, el mateix mar… davant meu un cafè fumejant.

Share This