OPINIÓ l Aquest any demanem posar en valor a les persones de més edat

JERUSALEM TORRA

Iniciem 2024 amb propostes i reivindicacions on volem posar en valor el col.lectiu de la Gent Gran en aquest gener que inicia convuls on no hem après la lliçó i un futur insegur situa a les persones grans en ciutadans de tercera, volem reflexionar sobre els reptes polítics, socials i sobre l’envelliment, aquelles actuacions que poden afectar a les persones grans.

Un gran repte la longevitat, amb un 5,7 % majors de 80 anys i una població centenària de 2.538 persones a Catalunya segons IDESCAT, vivim molt més,  determinat per molts condicionants, però aquest augment no pot ser vàlid si no l’acompanyem de bona salut, qualitat de vida i millora de drets.

Proposem un replantejament de la mirada de l’envelliment a les noves realitats i crear noves fórmules per orientar la vida de les persones grans en totes les etapes de la vida. Eines per treballar la seva autonomia, impulsant iniciatives que promoguin la  participació dins de la societat, ja sigui en nivell polític, associatiu, comunitari, cultural, sanitari…

Treballar per enfortir les “Relacions Intergeneracionals“ aquelles que garanteixen valors, trencant estereotips envers la gent gran i com a transmissors de coneixements, sempre en un benefici positiu ambdues parts. Ajudar en la constitució de l’estat de Benestar per treballar per les cures de llarga durada que respecti el dret a decidir com envellir, ajudar per no tenir que renunciar a la seva identitat sexual o expressió de gènere, disminuir la Soledat no volguda, treballar en la direcció de la prevenció,  els valors de la solidaritat i els personals.

Cerquem la complicitat de les institucions i que les actuacions polítiques no siguin determinants  per la sensibilitat personal del polític de torn, creure en el sector, planificació en la direcció del Baby Boom, reduir llistes d’espera en la Dependència, com simplificar la burocràcia que l’acompanya, dotar de finestres úniques on realitzar els tràmits ja siguin bancaris, mèdics i socials, complir per part d’organismes les promeses i acords establerts en el sector, destinar recursos econòmics i dotar de conselleries de gent gran independents en ajuntaments on es treballi de forma integral, amb accions preventives, informatives, que posi en valor la figura dels sèniors i crear xarxes de voluntariat que treballi de la mà de la comunitat, que no realitzi duplicitats amb altres entitats, fugint de la caritat i el paternalisme.

Volem propostes que persegueixin millorar la qualitat de vida de les persones grans que empoderin i que de ben segur influiran positivament en la salut integral del col·lectiu. Volem polítiques imaginatives , reals i que escoltin a les persones grans.

Volem compromís i que pensin en les persones de més edat.

Hemeroteca

Tweets recents

Share This