Els valors republicans: 90è aniversari de la 2a República

QUIN NOLLA

El passat 18 d’abril, es va celebrar l’acte institucional de l’Ajuntament de Torredembarra per commemorar els 90 anys de la proclamació de la Segona República. Al pati del Patronat Antoni Roig, amb la presència de familiars dels regidors que van constituir el consistori republicà torrenc, els historiadors, Jordi Suñé i David Morlà, ens van recordar l’alegria amb què Torredembarra celebrà la seva proclamació. Passats uns mesos, en el marc de l’aniversari, potser fora bo recordar els valors associats a la Segona República en clau de present i futur.

Amb la proclamació de la 2a República, arreu del país, començà un període il·lusionant. També a Torredembarra (segons les cròniques periodístiques: “La proclamación de la República fue recibida aquí con grandes vítores y aplausos, desbordándose el entusiasmo popular”). Els ciutadans, en la seva majoria, desitjaven una transformació del país i de la societat. Volien un país més just i modern, amb unes institucions polítiques sense corrupció que garantissin la separació de poders, una societat amb una cultura cívica més participativa, amb una major igualtat, amb una cultura viva que arribés a tothom i amb la participació plena de la dona (recordem que no es va concedir el sufragi universal fins l’1 d’octubre de 1931).

Els governs es gestionaren sota els principis republicans de llibertat, igualtat i laïcitat. Tot i la seva voluntat reformista, tingueren poc temps per a desenvolupar la seva acció política, doncs va ser estroncada pel cop d’estat dels militars rebels que donà lloc a la Guerra Civil (1936-1939). A Torredembarra el govern municipal, igual que els altres ajuntaments, va treballar per fixar unes condicions socials millors per a tothom, incidint especialment en el camp de l’educació. Aquesta va passar a ser una prioritat: les escoles del Patronat Antoni Roig van passar a ser públiques (amb un important augment d’aules i mestres), es van construir unes escoles a Baix a Mar i es van fer gestions per a crear-ne una de nova a Clarà. Així mateix, es va inaugurar una biblioteca escolar amb llibres adquirits pel mateix ajuntament. En l’àmbit social destaquem la recuperació i la defensa de la llengua catalana a l’administració i a la vida pública. En l’àmbit urbanístic, amb la intenció d’ordenar el territori, el projecte més important fou la prolongació del passeig Fermí Galán (més endavant s’anomenaria Francesc Macià) que havia d’unir la Plaça Pi i Maragall i la platja. Es millorà la gestió dels serveis municipals (agutzil, escorxador, etc.) i es proposaren diversos projectes per tal de millorar la sanitat pública.

Des d’una perspectiva històrica cal recordar que els republicans van voler transformar l’Estat per convertir-lo en un país més just i modern. Podem considerar la Segona República, amb els seus èxits i errors, com un període democràtic i il·lusionant. Passats 90 anys, els seus valors segueixen sent actuals i, en alguns casos, tant o més necessaris que en el seu  moment. Continuem reivindicant-los, des d’una mirada històrica, però en clau de present i futur per a una societat més justa.

Share This